demo-attachment-709-nikita-kachanovsky-g-YiX8ynmnY-unsplash-e1584533335647

یازدهمین کنگره بین المللی بیماری های غدد درون ریز

تاریخ ۲ تا ۴ نوامبر ۲۰۱۶

مکان: دانشگاه شهید بهشتی

حضار: متخصصین غدد درون ریز، متخصصین زنان و زایمان

محصولات: آپو- متفورمین، آپو- گلیبوراید

کنگره در تاریخ ۲ تا ۴ نوامبر ۲۰۱۶ در دانشگاه شهید بهشتی در تهران برگزارشد و برای پزشکان و به ویژه متخصصان بیماری های زنان و زایمان، فرصتی را فراهم آورد تا در مورد متفورمین آپو و گلیبوراید آپو آگاهی یابند. بازخورد دریافتی از پزشکان عالی بود، اغلب آنها آپو-متفورمین را به عنوان اولین انتخاب در درمان دیابت معرفی کردند.

براساس گزارشات آنها، اپو-متفورمین دارای کم ترین عوارض جانبی و بیشترین اثر بخشی در میان متفورمین های موجود در بازار است و در بین پزشکان شناخته شده و قابل اطمینان است.    

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.